IV Edycja Konkursu na Super Dyrektora już wystartowała!
Sprawdź jak zgłosić dyrektora do konkursu.
Idea konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów liderów, którzy szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców i nauczycieli.

Jak zostać Super Dyrektorem?

Kandydatów mogą zgłaszać indywidualnie bądź grupowo m.in.: pracownicy placówki oświatowej, uczniowie, rodzice, pracownicy organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.

Wydania "Dyrektora Szkoły"
Dyrektor Szkoły 4/2017
Dyrektor Szkoły 3/2017
Dyrektor Szkoły 2/2017
Dyrektor Szkoły 1/2017
Dyrektor Szkoły 12/2016
Dyrektor Szkoły 11/2016
Dyrektor Szkoły 10/2016
Dyrektor Szkoły 9/2016
Dyrektor Szkoły 8/2016
Dyrektor Szkoły 7/2016
Dyrektor Szkoły 6/2016
Dyrektor Szkoły 5/2016
Dyrektor Szkoły 1/2015
Dyrektor Szkoły 2/2015
Dyrektor Szkoły 3/2015
Dyrektor Szkoły 4/2015
Dyrektor Szkoły 5/2015
Dyrektor Szkoły 6/2015
Dyrektor Szkoły 7/2015
Dyrektor Szkoły 8/2015
Dyrektor Szkoły 9/2015
Dyrektor Szkoły 10/2015
Dyrektor Szkoły 11/2015
Dyrektor Szkoły 12/2015
Dyrektor Szkoły 1/2016
Dyrektor Szkoły 2/2016
Dyrektor Szkoły 3/2016
Dyrektor Szkoły 4/2016
Organizatorzy
Wolters Kluwer Polska SA
Miesięcznik Dyrektor Szkoły
Kwartalnik Przed Szkołą
Partnerzy
LEX Prawo Oświatowe
www.samorzad.LEX.pl
Instytut Badań Edukacyjnych
Sponsorzy
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
PocketBook
Patroni medialni
www.oswiata.ABC.com.pl
Siedem liter
Przedszkola.edu.pl
Back to Top