III Edycja Konkursu na Super Dyrektora już wystartowała!
Sprawdź jak zgłosić dyrektora do konkursu.
Idea konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów liderów, którzy szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców i nauczycieli.

Jak zostać Super Dyrektorem?

Kandydatów mogą zgłaszać indywidualnie bądź grupowo m.in.: pracownicy placówki oświatowej, uczniowie, rodzice, pracownicy organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.

Organizatorzy
Wolters Kluwer SA
Miesięcznik Dyrektor Szkoły
Kwartalnik Przed Szkołą
Patronat honorowy
Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty
Wielkopolskie Kuratorium Oświaty
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty
Mazowieckie Kuratorium Oświaty
Podkarpackie Kuratorium Oświaty
Łódzkie Kuratorium Oświaty
Pomorskie Kuratorium Oświaty
Partnerzy
Prawo Oświatowe
www.samorzad.LEX.pl
Sponsorzy
Image Recording Solutions Sp. z o.o.
TP-Link
Patroni medialni
www.oswiata.ABC.com.pl
Siedem liter
Przedszkola.edu.pl
Back to Top