1
XVI KKDS

Strona głównaDruk

Wybraliśmy Super Dyrektora!

Janina Szajny, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 8 Montessori w Jarosławiu i Małgorzata Kułaczkowska, dyrektor Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie zwyciężyły w konkursie Super Dyrektor. Kapituła przyznała też dwa wyróżnienia.

Pierwsza edycja ogłoszonego przez miesięcznik „Dyrektor Szkoły” i kwartalnik „Przed Szkołą” konkursu zakończona! Liczba zgłoszeń przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Otrzymaliśmy aplikacje praktycznie z każdego typu przedszkoli i szkół – zarówno z placówek państwowych, jak i niepublicznych, z podstawówek, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych a także ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i domów kultury. Wśród zgłaszających byli nauczyciele, rodzice, uczniowie i przedstawiciele organów prowadzących.

Zgłoszeń było tak wiele a wybór tak trudny, że pracowaliśmy dwuetapowo. Najpierw jury złożone z członków kolegium redakcyjnego wybrało dziesięciu nominowanych – trzech z kategorii przedszkoli i siedmiu z kategorii szkół (dysproporcja ta wynikła z faktu, że otrzymaliśmy trzykrotnie więcej zgłoszeń ze szkół niż z przedszkoli). I tak nominację w kategorii Super Dyrektor Przedszkola otrzymały: Iwona Kawa, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 86 w Łodzi, Anna Kozłowska, dyrektor Przedszkola nr 416 w Warszawie i Janina Szajny, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 8 Montessori w Jarosławiu. Natomiast nominowani do tytułu Super Dyrektor Szkoły zostali: Grażyna Jurek, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach, Jolanta Kałuża, dyrektor Zespołu Szkół Prywatnych w Katowicach, Małgorzata Kułaczkowska, dyrektor Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, Olga Łucka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie, Jan Stawicki, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku, Joanna Walczak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu oraz Andrzej Wałęsa, dyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

Następnie Kapituła konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. Małgorzata Żytko z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i w składzie: prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, Prorektor ds. Nauki Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Elżbieta Makieła z Zespołu Edukacji i Wychowania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Tadeusz Matusz, przewodniczący Komisji Edukacji Związku Miast Polskich, wiceprezydent Krakowa, dr Aleksandra Piotrowska, dziekan Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, Elżbieta Piotrowska-Gromniak, prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji” oraz Mirosław Sielatycki, zastępca dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, wybrała zwycięzców oraz przyznała dwa równorzędne wyróżnienia.

Wyróżnienia w kategorii Super Dyrektor Szkoły otrzymały Panie Jolanta Kałuża i Joanna Walczak. Tytuł Super Dyrektor Przedszkola zdobyła Pani Janina Szajny, zaś Super Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Kułaczkowska. Na uroczystej Gali gratulacje laureatom złożył wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki, zaś wieczór uświetnił recital Roberta Kudelskiego.

Wszystkim dyrektorom zgłoszonym do konkursu gratulujemy, bo już sam fakt zgłoszenia jest dowodem, że cieszą się szacunkiem i uznaniem otoczenia, a ich trud włożony w tworzenie placówki przyjaznej dziecku został zauważony i doceniony. Już dziś zapraszamy do II edycji konkursu, którą ogłosimy na początku 2015 r. i życzymy powodzenia!Super Dyrektor Szkoły Małgorzata Kułaczkowska
Zobacz prezentację video - http://youtu.be/cceqozakFlI
Super Dyrektor Przedszkola Janina Szajny
Zobacz prezentację video - http://youtu.be/UqPDN1IB2T0

Wyróżnienie Super Dyrektor Szkoły 2014 - Jolanta Kałuża
Zobacz prezentację video - http://youtu.be/ikZyx4RCQkU

Wyróżnienie Super Dyrektor Szkoły 2014 - Joanna Walczak
Pobierz prezentację PDF >>


Uzasadnienie przyznania nagród i wyróżnień w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor


W kategorii Super Dyrektor Szkoły Kapituła konkursu przyznała dwa wyróżnienia:

Dla Pani Jolanty Kałuży, dyrektor Zespołu Szkół Prywatnych w Katowicach

Pani Jolanta Kałuża jest dyrektorem szkoły, którą stworzyła od podstaw, realizując swoją wizję i marzenie. Dzięki jej pasji i zaangażowaniu, umiejętności zarządzania i integrowania rodziny i środowiska lokalnego, pozyskiwania sojuszników z różnych środowisk, z małej prywatnej szkoły powstała duża placówka Complex of Silesian Intenational Schools. Szkoła uzyskała międzynarodowe certyfikaty jakości, zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli, która tworzy klimat współpracy i zaangażowania w działania na rzecz wysokiej jakości edukacji.

Pani Jolanta Kałuża pokazała, że indywidualna wizja edukacji – „ szkoły jak dom”, silna motywacja, aby realizować swoje marzenia, może doprowadzić do sukcesu. Warto mieć marzenia i trzeba próbować je urzeczywistniać. Można osiągnąć sukces, Pani Dyrektor Jolanta Kałuża jest tego najlepszym przykładem.

Dla Pani Joanny Walczak, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

Pani Dyrektor zarządza placówką w sposób, który charakteryzuje troska i dbałość o zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów i dostosowywanie działań do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Kadra nauczycieli tworzy zgrany zespół zaangażowany w bieżącą działalność edukacyjną, ale również działania wymagające aktywności w prowadzeniu projektów, także międzynarodowych, pozwalających uczniom odbywać praktyki w wielu krajach Europy. Klimat szkoły sprzyja promowaniu i wspieraniu uzdolnionych uczniów, ale również zaspokajaniu indywidualnych, zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych młodzieży.

Na szczególne podkreślenie zasługuje organizacja bardzo dobrej współpracy szkoły z środowiskiem lokalnym, podejmowanie działań na rzecz tego środowiska i angażowanie młodzieży w aktywności, które służą rozwijaniu postaw obywatelskich. To rzeczywiście prawdziwa Szkoła Mistrzów.

W kategorii Super Dyrektor Przedszkola zwyciężyła Pani Janina Szajny, dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Jarosławiu

Pani Janina Szajny kieruje publicznym przedszkolem w Jarosławiu, które wykorzystuje w działalności edukacyjnej koncepcję pedagogiczną M. Montessori. To wyjątkowy w polskich warunkach przykład publicznej a nie prywatnej placówki przedszkolnej stosującej to podejście wychowawcze.
Pani Janina Szajny pełni rolę dyrektora z ogromnym zaangażowaniem, ale też głębokim rozumieniem tej roli. Jest bardzo sprawnym organizatorem przestrzeni i warunków do działania całego zespołu pracowników, który skoncentrowany jest na współpracy, dzieleniu się doświadczeniami i wychodzeniu z ofertą edukacyjną do rodziców i społeczności lokalnej. Nauczyciele mają możliwość podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i wymiany doświadczeń z różnymi placówkami, które pracują, wykorzystując koncepcję M. Montessori. Pani Janina Szajny współtworzy wraz z zespołem szczególną kulturę przedszkola. Charakteryzuje ją otwartość na nowe wyzwania, współpraca i wspieranie rozwoju dzieci, dostarczanie im możliwości eksplorowania i badania świata, zachęcanie nauczycieli do rozwoju zawodowego i wzbogacania kompetencji, pełnienie roli integrującej rodziców i środowisko lokalne wokół edukacji najmłodszych i podnoszenia świadomości wychowawczej dorosłych.

W kategorii Super Dyrektor Szkoły zwyciężyła Pani Małgorzata Kułaczkowska, dyrektor Gimnazjum Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Pani Małgorzata Kułaczkowska, zgłoszona do konkursu na Super Dyrektora Szkoły przez pracowników placówki, kieruje szkołą, którą można nazwać instytucją ucząca się. To rzadki w Polsce przykład stworzenia w placówce edukacyjnej demokratycznych relacji i klimatu współodpowiedzialności wszystkich podmiotów: nauczycieli, uczniów i rodziców za proces uczenia się i rozwoju dzieci. Uczniowie wraz z rodzicami są aktywnymi uczestnikami procesu edukacji. Nauczyciele, uczniowie i rodzice dzielą się zadaniami i tworzą społeczność skoncentrowaną wokół wspólnego celu- zapewniania młodzieży satysfakcji i zadowolenia z uczenia się i osiągnięć rozwojowych.

Na szczególne podkreślenie zasługuje zintegrowanie całej społeczności szkoły wokół wspólnego celu – sukcesu edukacyjnego i rozwojowego uczniów. Dyrektor szkoły pełni swoją role realizując model zarządzania placówką – Szkoła to MY. Dzieli się odpowiedzialnością za jakość kształcenia i wspiera działania, które sprzyjają realizacji tego celu. Uczniowie i rodzice są współgospodarzami szkoły i dbają o utrzymanie klimatu współpracy i zaangażowania na rzecz wysokiej jakości edukacji.

W imieniu Kapituły konkursu uzasadnienie przygotowała jej Przewodnicząca, prof. dr hab. Małgorzata Żytko z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego Katedra Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli.

Idea konkursu
Idea konkursu

20-lecie „Dyrektora Szkoły” jest znakomitą okazją do pokazania najciekawszych osiągnięć i organizacyjnych rozwiązań służących rozwojowi uczniów i przedszkolaków.

Więcej
Jak zostać Super Dyrektorem?
Jak zostać Super Dyrektorem

Jak zostać Super Dyrektorem?

Więcej
Wydania "Dyrektora Szkoły"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16