1

Idea konkursu

„Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” oraz „Przed Szkołą. Poradnik Dyrektora Przedszkola” mają zaszczyt ogłosić II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Super Dyrektor.


Celem konkursu jest wyłonienie i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów liderów, którzy szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców i nauczycieli.
Super Dyrektorzy to osoby, które budują szkołę, przedszkole jako uczącą się społeczność posiadającą wspólnie wypracowaną wizję i standardy pracy oraz tworzącą przyjazną atmosferę, która sprzyja edukacji i buduje odpowiedzialność za osiągnięcia uczniów. Placówkę otwartą na środowisko, dbającą o relacje z rodzicami oraz bliższym i dalszym otoczeniem.


Zgłoszenia kandydatów w 2014 r. potwierdziły, że mamy wielu wspaniałych dyrektorów, którzy z wielką pasją dbają o rozwój podległych im placówek oraz wprowadzają nowe rozwiązania pedagogiczne i organizacyjne. Na łamach naszych czasopism często prezentujemy sylwetki i osiągnięcia takich osobowości, ale wiemy, że w Polsce jest ich znacznie więcej.


Kandydatów do prestiżowego tytułu Super Dyrektor mogą zgłaszać pracownicy szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej, uczniowie i rodzice, a także pracownicy organu prowadzącego, kuratorium oświaty, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą. Zgłoszona osoba powinna być czynnym zawodowo dyrektorem i posiadać minimum pięcioletni staż pracy na tym stanowisku w danej placówce.
Zwycięzcę konkursu wybierze kapituła niezależnych ekspertów, a ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie uroczystej gali na XVII Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół i Przedszkoli w październiku 2015 r.


Zgłoszenia należy przysyłać do 30.06.2015 r., zgodnie z zasadamiregulaminem, które znajdą Państwo w zakładkach do niniejszej strony.


Nagrodą będzie prestiżowy tytuł Super Dyrektor Szkoły lub Super Dyrektor Przedszkola.


Zapraszamy do rozpowszechniania informacji o konkursie oraz zgłaszania kandydatów.