1

Jak zgłosić dyrektora do konkursu

JAK ZGŁOSIĆ DYREKTORA DO KONKURSU

Kandydatów mogą zgłaszać indywidualnie bądź grupowo m.in.: pracownicy placówki oświatowej, uczniowie, rodzice, pracownicy organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.

KROK 1. Rejestracja

Aby wziąć udział w konkursie, należy się zarejestrować, wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się w zakładce Rejestracja.

KROK 2. Linki do materiałów

Po dokonaniu rejestracji, na podany w formularzu adres mailowy zostanie wysłana automatyczna odpowiedź z linkiem umożliwiającym pobranie ankiety, którą należy wypełnić. Wzór ankiety mogą Państwo obejrzeć tutaj. Uwaga! Prosimy nie wypełniać wzoru, tylko ankietę, do której link otrzymają Państwo w mailu.

W mailu otrzymają Państwo również indywidualny numer zgłoszenia (wysyłając wypełnioną ankietę, prosimy umieścić go w tytule maila bądź dopisać na kopercie) oraz linki do załączników:

Załącznik 1. Oświadczenie o zgodzie na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych, które musi wypełnić i podpisać zgłoszony przez Państwa dyrektor.

Załącznik 2. Umowę licencyjną, którą muszą wydrukować w dwóch egzemplarzach, wypełnić i odesłać na podany niżej adres naszej redakcji osoby, które do ankiety dołączają np. film, prezentację czy inny materiał dodatkowy.

KROK 3. Wysyłka zgłoszenia

Po wypełnieniu ankiety można ją odesłać na adres SuperDyrektor@wolterskluwer.pl, wpisując w tytule maila indywidualny numer zgłoszenia, ale przede wszystkim wypełnioną ankietę muszą Państwo wydrukować, podpisać i odesłać wraz z wyżej wymienionymi załącznikami oraz ewentualnie materiałami dodatkowymi pocztą tradycyjną na adres: Redakcja miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i kwartalnika „Przed Szkołą”, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, ul. Przyokopowa 33, 01–208 Warszawa. Na kopercie prosimy dopisać Konkurs Super Dyrektor oraz otrzymany pocztą elektroniczną indywidualny numer zgłoszenia.

Oprócz wypełnionej ankiety i załączników zgłoszenie może zawierać materiały dodatkowe w postaci plików filmowych, dźwiękowych, obrazów bądź prezentacji. Wysyłając ankietę pocztą, materiały dodatkowe prosimy nagrać na płytę CD/DVD lub inny nośnik danych. Na kopercie prosimy dopisać Konkurs Super Dyrektor oraz indywidualny numer zgłoszenia.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dokonanie rejestracji na stronie internetowej www.SuperDyrektor.pl oraz przesłanie pocztą tradycyjną wypełnionej ankiety wraz z załącznikami i ewentualnymi materiałami dodatkowymi. Wszystkie dokumenty, zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej, muszą dotrzeć do naszej redakcji najpóźniej do 30.06.2015 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny.