1

Kontakt

Redakcja miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i „Przed Szkołą”
Wydawnictwo Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33, 01–208 Warszawa
e-mail: SuperDyrektor@wolterskluwer.pl

Reklama i sponsoring:

Bogdan Brzozowski
Tel. 22 535 83 27
kom. 728 323 642
e-mail: bbrzozowski@wolterskluwer.pl

Marketing:

Iza Kowalska
kom. 600 542 445
e-mail: ikowalska@wolterskluwer.pl