III Edycja Konkursu na Super Dyrektora już wystartowała!
Sprawdź jak zgłosić dyrektora do konkursu.
Idea konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów liderów, którzy szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców i nauczycieli.

Jak zostać Super Dyrektorem?

Kandydatów mogą zgłaszać indywidualnie bądź grupowo m.in.: pracownicy placówki oświatowej, uczniowie, rodzice, pracownicy organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego, organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.

Organizatorzy
Wolters Kluwer SA
Miesięcznik Dyrektor Szkoły
Kwartalnik Przed Szkołą
Patronat honorowy
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty
Wielkopolskie Kuratorium Oświaty
Mazowieckie Kuratorium Oświaty
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty
Podkarpackie Kuratorium Oświaty
Łódzkie Kuratorium Oświaty
Pomorskie Kuratorium Oświaty
Dolnośląskie Kuratorium Oświaty
Partnerzy
Prawo Oświatowe
www.samorzad.LEX.pl
Instytut Badań Edukacyjnych
Sponsorzy
Image Recording Solutions Sp. z o.o.
TP-Link
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
PocketBook
Moje Bambino
Patroni medialni
www.oswiata.ABC.com.pl
Siedem liter
Przedszkola.edu.pl
Back to Top