Strona główna

Idea konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie i ukazanie szerszemu środowisku edukacyjnemu dyrektorów liderów, którzy szukając nowych pomysłów i stosując pionierskie metody, łączą w swych działaniach profesjonalizm skutecznych menedżerów, wychowawców i nauczycieli.

Zgłoszenia przyjmujemy od 15 kwietnia do 31 lipca 2020 r.

Jak zostać Super Dyrektorem?

Kandydatów mogą zgłaszać indywidualnie bądź grupowo m.in.:

  • pracownicy placówki oświatowej,
  • uczniowie,
  • rodzice,
  • pracownicy organu prowadzącego,
  • pracownicy organu nadzoru pedagogicznego,
  • przedstawiciele organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.
Back to Top