Kontakt

Adres do korespondencji: 

Redakcja miesięcznika „Dyrektor Szkoły” i „Wczesna Edukacja”
Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33, 01–208 Warszawa
SuperDyrektor@wolterskluwer.pl
tel.: 22 535 81 26

 Reklama i sponsoring:Bogdan Brzozowski
tel. 22 535 83 27
kom. 728 323 642
e-mail: Bogdan.Brzozowski@wolterskluwer.com 

Marketing:

 

Monika Gamdzyk
e-mail: Monika.Gamdzyk@wolterskluwer.com 

Back to Top