Zapraszamy do zgłaszania Kandydatów w konkursie
Super Dyrektor Szkoły / Super Dyrektor Przedszkola

Zgłoszenie w konkursie składa się z 2 etapów

ETAP 1

Polega na zgłoszeniu Kandydata poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. Należy w nim podać dane osoby zgłaszającej oraz dane Kandydata.

Kandydatów do konkursu Super Dyrektor mogą zgłaszać:

  • pracownicy szkoły
  • uczniowie
  • rodzice
  • organ prowadzący
  • organ nadzoru pedagogicznego
  • organizacja społeczne
  • i inne organizacje

Osoba zgłaszająca, na wskazany adres e-mail, otrzyma potwierdzenie zgłoszenia Kandydata.

ETAP 2

Osoba zgłaszająca otrzymuje e-mail z linkiem do strony, na której ma możliwość wypełnienia ankiety Super Dyrektora 2024.

Ankieta zawiera pola pozwalające na uzupełnienie informacji dotyczących działań Kandydata na rzecz szkoły lub przedszkola. Umożliwia także przesłanie materiałów dodatkowych takich jak zdjęcia, prezentacje i wywiady.

Uzupełniony formularz musi zostać przesłany do organizatora konkursu nie później niż do godz. 23:59 w dniu 13 września 2024 r.
Po przesłaniu formularza osoba zgłaszająca nie ma możliwości dokonywania zmian w zgłoszeniu.

Życzymy powodzenia i zapraszamy do zgłaszania Kandydatów!
Wolters Kluwer Polska
Organizator konkursu Super Dyrektor Szkoły / Super Dyrektor Przedszkola

Wróć do góry strony